Επικοινωνία

Σκοπός του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Συχνές Ερωτήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Υποστηρίζουμε της οικογένειες τις Κύπρου για επίλυση των οικογενειακών τους διαφορών μέσω της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης. Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα Κέντρα Διαμεσολάβησης της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι επιδιώκουν και ενθαρρύνουν την συναινετική προσέγγιση για επίλυση οικογενειακών διαφορών ούτως ώστε να περιοριστούν οι όποιες αρνητικές συνέπειες τόσο προς τους ιδίους όσο και  προς τα παιδία τους.

Σκοπός του ΣΟΔΙ είναι να βοηθήσει πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα μέσω της μελέτης, της προαγωγής και της διάδοσης της γνώσεως του δικαίου της διαμεσολάβησης αναφορικά με θέματα τα οποία αφορούν οικογενειακές διαφορές.

Οι σκοποί του ΣΟΔΙ προωθούνται κυρίως με τις πιο κάτω αναφερόμενες δραστηριότητες καθώς και με κάθε άλλη νομικά επιτρεπτή δραστηριότητα που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη γενική συνέλευση του σωματείου:

 • Με τη διοργάνωση περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με το δίκαιο της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές διαφορές.
 • Με τη συμμετοχή και τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων (εθνικών και διεθνών).
 • Με δημοσιεύματα αναφορικά με το δίκαιο της διαμεσολάβησης σε οικογενειακά ζήτήματα.
 • Με την επαφή και συνεργασία με άλλους συνδέσμους ή ενώσεις ή ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς που εξυπηρετούν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σκοπός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακή διαφορά είναι όπως τα μέρη, με τη συμβολή διαμεσολαβητή, καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για τη διευθέτηση των οικογενειακών τους διαφορών. Κατά την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων:

 • Η ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων με σκοπό τον περιορισμό των συγκρούσεων και της εχθρότητας μεταξύ των μερών σε οικογενειακή διαφορά και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας·
 • Ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις·
 • Η στήριξη και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα γονέων και τέκνων∙
 • Η διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού·
 • Η ενθάρρυνση της ανάληψης, με υπευθυνότητα, της κοινής γονικής ευθύνης για τη φροντίδα, ευημερία και ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αναφορικά με δικαιώματα του παιδιού την οποία έχει κυρώσει η Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το γαμικό καθεστώς και τις συνθήκες διαβίωσης οποιουδήποτε από τους γονείς· και
 • Ο περιορισμός των επίδικων θεμάτων και η οριστική επίλυση της οικογενειακής διαφοράς σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για την επίλυσή της αποκλειστικά μέσω δικαστικών διαδικασιών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευριπίδης Χατζηνέστορος
Ο Ευριπίδης είναι δικηγόρος και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής σε θέματα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών και εκπαιδευτής ενηλίκων της ΑΝΑΔ. Ο Ευριπίδης είναι διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και τα τελευταία 10 έτη διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέχρι σήμερα έχει εκπαιδεύσει με την ομάδα του πέραν των 400 διαμεσολαβητών στην Κύπρο και από το 2022 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Κύπρου.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Σκαρπάρη
Η Μαρία είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα από το 1993 μέχρι και σήμερα. Έκτοτε ασχολείται με όλες τις αστικές υποθέσεις. Ο κύριος τομέας απασχόλησης της είναι το Οικογενειακό Δίκαιο. Έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει όλων των ειδών υποθέσεις που αφορούν οικογενειακές σχέσεις και έχει εξουσιοδοτηθεί από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και αναλαμβάνει εκ μέρους της την εκπροσώπηση ανηλίκων σε εκκρεμούσες αιτήσεις Γονικής Μέριμνας στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστιάνα Μάρκου
Η Χριστιάνα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής, δικηγόρος-διευθύνων σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία και Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κυπριακού Κέντρου Καταναλωτή για την ΕΕΔ. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο του Lancaster με θέμα τη προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ειδικεύεται στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή και διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα θέματα Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Καταναλωτή, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Εξειδικευεται επίσης στο δίκαιο του ηλεκτρονικού εμποριου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι συχνή ομιλήτρια σε νομικά επιστημονικά συνέδρια στη Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων διεθνών δημοσιεύσεων, το 2019 έχει δημοσιεύσει το βιβλίο "Consumer protection, automated shopping platforms and EU law" με τον διεθνούς φήμης έκδοτη Routledge. Η Χριστιάνα είναι γραμματέας του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ροδούλα Αχιλλίδου
Η Ροδούλα είναι δικηγόρος στην Κύπρο και κάτοχος άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένη σύμβουλος αφερεγγυότητας, πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από το ADR Group και το ADR Hellenic αντίστοιχα. Είναι επίσης μέλος και γραμματέας της Υποεπιτροπής Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πεπειραμένη διαπραγματεύτρια. Κατέχει πιστοποίηση σε προγράμματα διαπραγμάτευσης από τo Harvard Law School και έχει συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης ως κριτής. Η Ροδούλα είναι βοηθός γραμματέας του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

ΤΑΜΙΑΣ

Αναστάσης Αναστασίου
Ο Αναστάσης είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής. Είναι απόφοιτος από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάτοχος LL.M από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Αναστάσης δίδασκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας. Από το 2022 έχει ξεκινήσει διδακτορικό σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου και συγκεκριμένα σε σχέση με την Ρύθμιση των Περιουσιακών διαφορών και Γονικής Μέριμνας Αγγλίας/ Ελλάδας/Κύπρου – Συγκριτική Μελέτη . Επιπλέον, ασχολείται με θέματα υιοθεσίας, διαζυγίου και επικοινωνίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή;

Κατά την διεξαγωγή διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής τα καθήκοντά του με επιμέλεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία, κατά τρόπο κατάλληλο και αποτελεσματικό, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς του ή του επαγγέλματός του και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να διεξαγάγει την εν λόγω διαμεσολάβηση και δεν υπόκειται στον έλεγχο ούτε ακολουθεί τις οδηγίες οποιουδήποτε προσώπου ή αρχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή σε Οικογενειακές Διαφορές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Eνεργεί σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 και στον Κώδικα Δεοντολογίας, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45,

(β) Ενεργεί με αμεροληψία καθόσον αφορά τα μέρη,

(γ) Είναι ουδέτερος, καθόσον αφορά το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης,

(δ) Σέβεται τις απόψεις των μερών και διασφαλίζει την ισορροπία ισχύος των διαπραγματευτικών τους θέσεων,

(ε) Διασφαλίζει την ιδιωτική και εμπιστευτική φύση της διαμεσολάβησης και ειδικότερα των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτή και μεριμνά, ώστε να μην αποκαλύπτεται οτιδήποτε αναφέρεται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου και στα άρθρα 27 και 28,

(στ) Ενημερώνει τα μέρη ότι δηλώσεις που γίνονται κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης από τις οποίες διαφαίνεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο και ιδιαίτερα παιδί έχει υποστεί ή ενδέχεται να έχει υποστεί ή κινδυνεύει να υποστεί βία ή κακοποίηση θα αποκαλυφθούν από το διαμεσολαβητή στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 27,

(ζ) Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ή επηρεάζει εν όλω ή εν μέρει παιδί, επιδεικνύει ιδιαίτερη μέριμνα για την ευημερία και το συμφέρον του παιδιού, ενθαρρύνει τους γονείς να επικεντρώνονται στις ανάγκες του παιδιού και τους υπενθυμίζει την πρωταρχική τους ευθύνη για την ευημερία του παιδιού, καθώς και την ανάγκη να πληροφορούν το παιδί και να λαμβάνουν υπόψη την άποψή του,

(η) Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ή επηρεάζει εν όλω ή εν μέρει παιδί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και αφού συνεννοηθεί με τα μέρη, ακούει τις απόψεις του παιδιού και τις λαμβάνει υπόψη ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του,

(θ) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, δίδει ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσο ασκήθηκε στο παρελθόν ή ενδέχεται να ασκηθεί στο μέλλον βία μεταξύ των μερών, καθώς και στην επίδραση που αυτή μπορεί να έχει στις διαπραγματευτικές τους θέσεις: Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής κρίνει ότι, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της διαφοράς, η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν ενδείκνυται, τερματίζει τη διαμεσολάβηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32,

(ι) Όπου κρίνει ότι οποιοδήποτε από τα μέρη στη διαμεσολάβηση δεν είναι σε θέση ή δεν είναι πρόθυμο να συμμετάσχει στη διαδικασία ελεύθερα και πλήρως, εγείρει το ζήτημα και εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, και

(ια) Αποτρέπει χειριστική, απειλητική ή εκφοβιστική συμπεριφορά από οποιοδήποτε από τα μέρη και διεξάγει τη διαδικασία κατά τρόπο που να ανατρέπει, στο μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε ανισότητα ισχύος μεταξύ των μερών: Νοείται ότι, σε περίπτωση που διαφαίνεται ότι οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά ή ανισότητα πιθανό να καταστήσει τη διαμεσολάβηση άδικη ή αναποτελεσματική, ο διαμεσολαβητής λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για να εμποδίσει το αποτέλεσμα αυτό, περιλαμβανομένου και του τερματισμού της διαδικασίας, αν κρίνει αυτό απαραίτητο.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο υπάρχουν και άλλα καθήκοντα που έχει ένας διαμεσολαβητής σε οικογενειακές διαφορές. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μην τελεί υπό σύγκρουση συμφερόντων, να διασφαλίζει ότι τα μέρη συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία, ότι τα μέρη αντιλαμβάνονται τη διαδικασία, να καθοδηγείται από τον Κώδικα για Διαμεσολαβητές Οικογενειακών Υποθέσεων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή;

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι να βοηθήσει με αμερόληπτο τρόπο τα μέρη να φτάσουν σε συμφωνία για την επίλυση των οικογενειακών τους διαφορών.  Επιπλέον, μεταξύ άλλων, ο διαμεσολαβητής θα πρέπει:

i) να μεριμνήσει όπως τα μέρη έχουν ίσες ευκαιρίες να παρουσιάσουν τις απόψεις τους,

ii) να υποβοηθήσει τα μέρη να αντιληφθούν τις ανάγκες των παιδιών τους και την καλύτερη δυνατή λύση για αυτά,

iii) να μεριμνήσει όπως η διαμεσολάβηση διενεργείτε σε φιλικό περιβάλλον στο οποίο τα μέρη αποφασίζουν,

iv) να έχει ως στόχο την εξεύρεση λύσεων σε διαφορές μεταξύ των μερών μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων,

v) να υπενθυμίζει στα μέρη ότι η διαμεσολάβηση είναι προαιρετική και εμπιστευτική.

Ποια είναι τα κριτήρια εγγραφής ενός διαμεσολαβητή στο μητρώο διαμεσολάβησης;

Είναι υποχρεωτικό για το πρόσωπο που διενεργεί μια διαμεσολάβηση που αφορά οικογενειακές διαφορές, να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών. Το εν λόγω μητρώο τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Για να εγγραφεί ένα πρόσωπο στο μητρώο διαμεσολάβησης οικογενειακών διαφορών, θα πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια διαμεσολάβησης οικογενειακών διαφορών (οι ώρες που θα πρέπει να παρακολουθήσει τέτοια μαθήματα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί) τα οποία θα μπορεί να ανανεώνει με εκπαίδευση 24 ωρών τα πρώτα 6 έτη που έχει εγγραφεί στο μητρώο διαμεσολάβησης και ακολούθως κάθε 3 έτη.

Για εγγραφή στο μητρώο απαιτείται όπως το πρόσωπο που αιτείται την εγγραφή πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Kατέχει πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα αναγνωρισμένο από το αρμόδιο σώμα στη Δημοκρατία στα νομικά, στην ψυχολογία ή στην κοινωνική εργασία·

(β) Είναι εγγεγραμμένο στο οικείο επαγγελματικό μητρώο του επαγγέλματος που ασκεί, όπου αυτό εφαρμόζεται·

(γ) Ασκεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, το επάγγελμα για το οποίο κατέχει έναν εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο (α) πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα, για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους, πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(δ) Έχει τη μόνιμη διαμονή του στη Δημοκρατία κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησής του για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(ε) Δεν κατέχει και δεν κατείχε μόνιμη θέση στη δημόσια υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών·

(στ) Δεν έχει καταδικαστεί για σοβαρό ποινικό αδίκημα ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ζ) Δεν βρίσκεται υπό επιτροπεία ή κηδεμονία και δεν στερείται της δικαιοπρακτικής του ικανότητας·

(η) Έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43· και

(θ) Διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή οικογενειακών διαφορών.

Το άρθρο 9 του σχετικού Νόμου που αφορά την Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Διαφορές, αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου πρόσωπο διαγράφεται από το μητρώο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα η πτώχευση, αίτημα για διαγραφή από τον ίδιο το διαμεσολαβητή, ο θάνατος του διαμεσολαβητή, η μη συνέχιση της επαγγελματικής κατάρτισης του κτλ.

Ποια οικογενειακά θέματα έχει δυνατότητα να επιληφθεί ένας διαμεσολαβητής;

Η διαμεσολάβηση δυνατόν να πραγματοποιείται για μέρος ή για το σύνολο της οικογενειακής διαφοράς και δυνατόν να διεξάγεται οποτεδήποτε, ακόμη και στο πλαίσιο της διεξαγωγής δικαστικής διαδικασία. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, διαμεσολάβηση δύναται να διεξαχθεί σε σχέση με οικογενειακές διαφορές για θέματα τα οποία περιλαμβάνουν:

I. διαμεσολάβηση σε σχέση με θέματα γονικής μέριμνας,

II. διαμεσολάβηση σε σχέση με τη διατροφή παιδιών,

III. διαμεσολάβηση σε σχέση με τη διατροφή συζύγων ή συμβίων και

IV. διαμεσολάβηση σε σχέση με περιουσιακές σχέσεις συζύγων ή συμβίων.

Πως επιλέγεται ο διαμεσολαβητής?

Ο διαμεσολαβητής επιλέγετε από κοινού από τα μέρη, βάση του ισχύοντος μητρώου διαμεσολάβησης το οποίο τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Τι πρέπει να περιέχει η συμφωνία οικογενειακής διαμεσολάβησης;

Η πρόθεση των μερών να επιλύσουν τις οικογενειακές τους διαφορές μέσω της οικογενειακής διαμεσολάβησης συμφωνείται από τα μέρη γραπτώς και αναφέρει τα ακόλουθα:

 • τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας οικογενειακής διαμεσολάβησης
 • τη διάρκειά της οικογενειακής διαμεσολάβησης·
 • την υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας·
 • την υποχρέωση διεξαγωγής των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της οικογενειακής διαμεσολάβησης υπό καθεστώς επαγγελματικού απορρήτου·
 • τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής του διαμεσολαβητή, καθώς και το ποσοστό της αμοιβής που θα καταβληθεί από το κάθε μέρος στη διαμεσολάβηση και οι όροι πληρωμής του διαμεσολαβητή·
 • οποιαδήποτε άλλα έξοδα της διαδικασίας οικογενειακής διαμεσολάβησης· και
 • κάθε άλλο ζήτημα στη διαμεσολάβηση για οικογενειακές διαφορές που τα μέρη κρίνουν αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε όρο της συμφωνίας, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να τερματίσει τη διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Τι θα πρέπει να αναζητήσω σε ένα οικογενειακό διαμεσολαβητή;

Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν οικογενειακό διαμεσολαβητή με τον οποίο νιώθετε άνετα να εργάζεστε και που σας δίνει εμπιστοσύνη στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Θα πρέπει ο διαμεσολαβητής να έχει εκπαιδευτεί επαγγελματικά σε πιστοποιημένους φορείς και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο διαμεσολαβητών τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (hyperlink) του Υπουργείου.

Όλα τα μέλη αλλά και οι συνεργάτες του Συνδέσμου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης έχουν επιλεχθεί με κριτήριο τα προσόντα για την ορθή διεξαγωγή διαμεσολάβησης και είναι δικηγόροι, ψυχολόγοι ή κοινωνική λειτουργοί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Κάνοντας κλικ στο κουμπί αποστολή, αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  Πνευματικά Δικαιώματα © 2023

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΣΟΔΙ) – Με Πλήρη Επιφύλαξη Δικαιωμάτων